1887

Miljøledelse i SME i Norden

image of Miljøledelse i SME i Norden

Denne rapport indeholder to delrapporter om mulighederne for at etablere og implementere et miljøledelsessystem målrettet små og mellemstore virksomheder i småsamfund i Norden, under betegnelsen miljøledelse light. Den første delrapport (rapport 1) er en analyserapport. Den indeholder to hovedelementer, d.v.s. en analyse af eksisterende nordiske miljøledelsessystemer for SME - og en analyse af potentialet for et miljøledelse light system i småsamfund i Norden. Handlingsrapporten (rapport 2) bygger oven på konklusionerne i analyserapporten og indeholder to hovedelementer, d.v.s. en skitse til miljøledelse light systemet - og en handlingsplan for indsatsen.

Danish

.

Potentialet for miljøledelse light i SME i nordiske småsamfund

Dette kapitel indeholder en sammenfatning af de væsentligste observationer fra de respektive besøg i Island, på Færøerne og Åland. For alle besøgende gælder det, at der har været tilrettelagt et 3-dages program, hvor Planmiljø sammen med den lokale ankerperson har gennemført interviews med personer hos SME, erhvervsorganisationer og relevante myndigheder. Formålet med besøgene har været at vurdere muligheder og barrierer for at indføre et miljøledelse light system i de respektive lande. I bilag 2 findes en oversigt over hvem der har stillet sig til rådighed for interviews.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error