1887

Miljøledelse i SME i Norden

image of Miljøledelse i SME i Norden

Denne rapport indeholder to delrapporter om mulighederne for at etablere og implementere et miljøledelsessystem målrettet små og mellemstore virksomheder i småsamfund i Norden, under betegnelsen miljøledelse light. Den første delrapport (rapport 1) er en analyserapport. Den indeholder to hovedelementer, d.v.s. en analyse af eksisterende nordiske miljøledelsessystemer for SME - og en analyse af potentialet for et miljøledelse light system i småsamfund i Norden. Handlingsrapporten (rapport 2) bygger oven på konklusionerne i analyserapporten og indeholder to hovedelementer, d.v.s. en skitse til miljøledelse light systemet - og en handlingsplan for indsatsen.

Danish

.

Miljøledelse light system for SME

På baggrund af analysen af de eksisterende miljøledelse light systemer og analyserne fra Færøerne, Island og Åland opstilles der i det følgende en skitse til et miljøledelse light system, der vil kunne anvendes i de tre lande/ø-samfund. Det er væsentligt at understrege, at der netop er tale om et miljøledelsessystem, og ikke en miljømærkeordning som f.eks. det nordiske Svanen.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error