1887

Microplastics in Marine Bivalves from the Nordic Environment

image of Microplastics in Marine Bivalves from the Nordic Environment

Microplastics in marine bivalves from the Nordic environment: MP were analysed in mussels at 100 sites from Grenland to the Baltic. MP were found in 4 out of 5 species. The coastal waters of the North Sea, Kattegat, Skagerrak, and the western Baltic appear to be areas of MP accumulation. Mussels from urbanized areas and harbours contained the most MP. The abundance of MP was especially high in the Oslofjord. A total of 11 different polymer types were detected through 3 chemical characterisation methodes. Black rubbery particles, possibly derived from tyre wear, were the dominant particle type. The presence of rubber compounds was confirmed for Blue mussels (Mytilus) in analysis using pyrolysis GC-MS. This is the first study to document these polymer types in mussels. Mussels, especially Mytilus spp., Limecola balthica and Abra nitida are suitable for monitoring of MP in Nordic waters.

English

.

Sammendrag

Utgangspunktet for denne studien var å undersøke forekomst av mikroplast i biota i marint miljø på tvers av Norden. Mikroplast har gjennom ulike studier blitt påvist i alle i deler av det marine miljøet. Det er et ønske fra både forskere og myndigheter å kunne overvåke mengde og type av de mikroskopiske plastpartiklene i havmiljøet for å forstå hvilken påvirkning de kan ha på det marine økosystemet. Tidligere studier av mikroplast i nordisk biota har i hovedsak foregått i Nordsjøen og i Østersjøen mens veldig få studier er utført i Skagerrak og Kattegat eller i de nordligste og vestlige områdene rundt Færøyene, Island og Grønland. I en tidligere studie fra 2016–2017 ble muslinger foreslått som egnede bioindikatorer for overvåkning av små partikler av mikroplast (<1 mm). Dette er blant annet begrunnet med at muslinger er stedbundne, de filtrerer store mengder sjøvann, de er ganske tallrike og vidt utbredt, og de er allerede etablert som overvåkningsorganisme for miljøgifter. Dessuten lever mange av muslingene på eller i nærheten av havbunnen, som er ansett som et akkumuleringssted for mikroplast.

Norwegian English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error