1887

Lýðræði og þátttaka í loftslagsmálum á norðurlöndum

Sömu markmið, ólíkar lausnir

image of Lýðræði og þátttaka í loftslagsmálum á norðurlöndum

Available online: https://pub.norden.org/nord2020-033/ Abstract [is]: Fimm þúsund manns á Norðurlöndum hafa svarað ýmsum spurningum um norrænt samstarf, loftslagsmál og lýðræðis¬-lega þátttöku. Niðurstöðurnar sýna að almenningur á Norðurlöndum hefur áhyggjur af þróun mála og telur loftslags- og umhverfismál vera brýnasta málaflokkinn í samstarfi Norðurlandanna. Þá eru skoðanir skiptar á því hvað fólk telur bestu aðgerðirnar og hve mikla trú það hefur á því að stjórnmálafólk geti leyst loftslags¬vandann. Skýrslan sýnir áskoranir og tækifæri norrænna lýðræðissamfélaga í starfi að umhverfis- og loftslagsmálum í framtíðinni.

Icelandic English, Norwegian, Finnish

.

Undirliggjandi þættir

Til viðbótar við almenna strauma er áhugavert að sjá hvort fram koma lýðfræði-leg, samfélagsleg og landfræðileg einkenni almennings á Norðurlöndum í tengs-lum við spurningarnar í könnuninni. Við höfðum áhuga á að kortleggja hugsanlegan marktækan mun milli kynja, menntunarstigs, búsetu og aldurs og hvernig sá munur hefði áhrif á svörin. Í spurningakönnuninni er lögð sérstök áhersla á ungt fólk (16-25 ára) og viðhorf þess til loftslagsbreytinga og lýðræðislegrar þátttöku. Þess vegna er ungt fólk fjölmennara í úrtakinu og því lýst nánar í skýrslunni.

Icelandic Finnish, Norwegian, English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error