1887

Lokal medvirkning for å nå 2010-målet om å stanse tap av biologisk mangfold

et bidrag fra 14 nordiske kommuner

image of Lokal medvirkning for å nå 2010-målet om å stanse tap av biologisk mangfold

Gjennom det nordiske prosjektet ”Lokal medvirkning for å nå 2010 målet om å stanse tap av biologisk mangfold” presenteres resultater fra lokale prosjekter i 14 nordiske kommuner. Prosjektene som presenteres er varierte, men alle er relevante i forhold til det internasjonale 2010 målet om å stanse tap av biologisk mangfold. Prosjektene omfatter rene bevaringsprosjekter, restaurering, bekjempelse av fremmede arter, tilrettelegging for lokal befolkning og integrering av natur og kultur. Det er lagt hovedvekt på å presentere oppnådde resultater. De deltagende kommunene i prosjektet har vært Holstebro (D), Hedensted (D), Kolding (D), Herning (D), Hammerfest (N), Stjørdal (N), Trondheim (N), Ørebro (S), Vanda (FI), Borgå (FI), Akureyri (I), Alftanes (I), Runavik (FÆ) og Nes (FÆ). De deltagende kommunene gir også noen rekommandasjoner for hva som skal til for å lykkes med lokale prosjekter. Rapporten viser at lokalt engasjement og gjennomføring at konkrete lokale prosjekter er et svært viktig bidrag for å nå internasjonale mål som 2010 målet på biodiversitet.

Norwegian

.

Presentasjon av kommunenes prosjekter

Internasjonalt er det nå stor fokus på det globale 2010 målet, men det har så langt ikke vært særlig fokus på dette målet på regionalt eller kommunalt nivå. En mobilisering på regionalt og lokalt nivå er helt nødvendig om landene skal kunne nå 2010 målet. Dette nordiske prosjektet vil demonstrere nødvendigheten av og «tenke globalt og handle lokalt». De nordiske landene har sterke og godt organiserte lokalsamfunn og med et klart forvaltningsansvar for biologisk mangfold også på det lokale forvaltningsnivået. Dette gir et godt utgangspunkt for å sette i gang effektive og virkningsfulle prosjekter, og vise at lokalsamfunn har en nødvendig rolle for å nå det ambisiøse 2010 målet om å stanse tap av biodiversitet.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error