1887

Lokal medvirkning for å nå 2010-målet om å stanse tap av biologisk mangfold

et bidrag fra 14 nordiske kommuner

image of Lokal medvirkning for å nå 2010-målet om å stanse tap av biologisk mangfold

Gjennom det nordiske prosjektet ”Lokal medvirkning for å nå 2010 målet om å stanse tap av biologisk mangfold” presenteres resultater fra lokale prosjekter i 14 nordiske kommuner. Prosjektene som presenteres er varierte, men alle er relevante i forhold til det internasjonale 2010 målet om å stanse tap av biologisk mangfold. Prosjektene omfatter rene bevaringsprosjekter, restaurering, bekjempelse av fremmede arter, tilrettelegging for lokal befolkning og integrering av natur og kultur. Det er lagt hovedvekt på å presentere oppnådde resultater. De deltagende kommunene i prosjektet har vært Holstebro (D), Hedensted (D), Kolding (D), Herning (D), Hammerfest (N), Stjørdal (N), Trondheim (N), Ørebro (S), Vanda (FI), Borgå (FI), Akureyri (I), Alftanes (I), Runavik (FÆ) og Nes (FÆ). De deltagende kommunene gir også noen rekommandasjoner for hva som skal til for å lykkes med lokale prosjekter. Rapporten viser at lokalt engasjement og gjennomføring at konkrete lokale prosjekter er et svært viktig bidrag for å nå internasjonale mål som 2010 målet på biodiversitet.

Norwegian

.

Herning kommune

Herning Kommune ligger midt i Jylland vest for den jyske højderyg. Den vestjyske natur er præget af menneskets aktiviteter og naturtyper er opstået som følge her af: Lyngheder, enge og græsningskrat. Skove er gennem tiderne fældet og åløb er rettet ud for at skabe landbrugsjord. Brunkulslejer og plantagedrift præger også landskabet. Kommunen har altid haft fokus på miljø og natur. Helt overordnet stiller vi nogle høje miljøkrav til os selv.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error