1887

Lokal medvirkning for å nå 2010-målet om å stanse tap av biologisk mangfold

et bidrag fra 14 nordiske kommuner

image of Lokal medvirkning for å nå 2010-målet om å stanse tap av biologisk mangfold

Gjennom det nordiske prosjektet ”Lokal medvirkning for å nå 2010 målet om å stanse tap av biologisk mangfold” presenteres resultater fra lokale prosjekter i 14 nordiske kommuner. Prosjektene som presenteres er varierte, men alle er relevante i forhold til det internasjonale 2010 målet om å stanse tap av biologisk mangfold. Prosjektene omfatter rene bevaringsprosjekter, restaurering, bekjempelse av fremmede arter, tilrettelegging for lokal befolkning og integrering av natur og kultur. Det er lagt hovedvekt på å presentere oppnådde resultater. De deltagende kommunene i prosjektet har vært Holstebro (D), Hedensted (D), Kolding (D), Herning (D), Hammerfest (N), Stjørdal (N), Trondheim (N), Ørebro (S), Vanda (FI), Borgå (FI), Akureyri (I), Alftanes (I), Runavik (FÆ) og Nes (FÆ). De deltagende kommunene gir også noen rekommandasjoner for hva som skal til for å lykkes med lokale prosjekter. Rapporten viser at lokalt engasjement og gjennomføring at konkrete lokale prosjekter er et svært viktig bidrag for å nå internasjonale mål som 2010 målet på biodiversitet.

Norwegian

.

Alftanes kommune

Álftanes er et lite samfunn, med omkring 2500 innbyggere. Kommunen ligger på en halvøy («nes») med nær tilknytting til Reykjavík og tilsluttende byer, hvor minst halvparten av Islands befolkning er bosatt. Nesets historie er nær tilknyttet strandfiskeri med åpne båter, som ble avsluttet mot slutten av 18. hundretallet. Dermed falt antall innbyggere drastisk og igjen sto noen fåtall gårder som satset på melkeproduksjon og sauedrift. I den følgende tidsperioden ble en del våtmark drenert og stranden sikret mot vest, hvor havets bølger gjennom tiden har vasket bort store landarealer.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error