1887

Livscykelkostnader

Till vilken nytta för miljön och plånboken?

image of Livscykelkostnader

Den här rapporten ger en överblick av frågeställningar kring användning av livscykelkostnader som verktyg för en hållbar utveckling. Projektet har fokuserat på att sammanställa exempel där det kan löna sig ekonomiskt att t.ex. minska energi- och resursförbrukning och visa på denna lönsamhet genom att beräkna livscykelkostnader. Av rapporten framgår också erfarenheter kring tillämpningen som möjligheter, svårigheter och framgångsfaktorer med livscykelanalyser. Utifrån detta presenteras förslag till vad som kan göras generellt för att främja användningen och mer specifikt hur Ministerrådet skulle kunna gå vidare.

Swedish

.

Sammanfattning

Miljöfrågorna har kommit alltmer i fokus och berör numera det mesta I samhället och en strävan är att integrera miljö- och klimatfrågor i samhällets alla sektorer. En viktig aspekt på åtgärder är vad de kostar och hur olika val påverkar kostnadsbilden. Något som uppmärksammas alltmer är åtgärder som faktiskt kan vara lönsamma i ett längre perspektiv när hänsyn till kostnader under produktens hela livscykel. Samtidigt står det klart att det finns en tröghet i att vidta åtgärder som faktiskt är lönsamma.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error