1887

Livscykelkostnader

Till vilken nytta för miljön och plånboken?

image of Livscykelkostnader

Den här rapporten ger en överblick av frågeställningar kring användning av livscykelkostnader som verktyg för en hållbar utveckling. Projektet har fokuserat på att sammanställa exempel där det kan löna sig ekonomiskt att t.ex. minska energi- och resursförbrukning och visa på denna lönsamhet genom att beräkna livscykelkostnader. Av rapporten framgår också erfarenheter kring tillämpningen som möjligheter, svårigheter och framgångsfaktorer med livscykelanalyser. Utifrån detta presenteras förslag till vad som kan göras generellt för att främja användningen och mer specifikt hur Ministerrådet skulle kunna gå vidare.

Swedish

.

Inledning

Miljöfrågor står högt på den politiska agendan och berör samhällets alla sektorer. Globalt pågår klimatförhandlingar inom ramen för FN och där är EU en pådrivande part. Inom EU finns ett miljöhandlingsprogram1 och för att genomföra handlingsprogrammet har kommissionen utarbetat sju temainriktade strategier som innehåller miljömål, åtgärder för att nå dem och tidsplaner för utvärdering. Den Europeiska miljöbyrån (EEA) utvärderar2 vidare regelbundet utvecklingen mot miljöhandlingsprogrammet.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error