1887

Livscykelkostnader

Till vilken nytta för miljön och plånboken?

image of Livscykelkostnader

Den här rapporten ger en överblick av frågeställningar kring användning av livscykelkostnader som verktyg för en hållbar utveckling. Projektet har fokuserat på att sammanställa exempel där det kan löna sig ekonomiskt att t.ex. minska energi- och resursförbrukning och visa på denna lönsamhet genom att beräkna livscykelkostnader. Av rapporten framgår också erfarenheter kring tillämpningen som möjligheter, svårigheter och framgångsfaktorer med livscykelanalyser. Utifrån detta presenteras förslag till vad som kan göras generellt för att främja användningen och mer specifikt hur Ministerrådet skulle kunna gå vidare.

Swedish

.

Bilden utifrån intervjuer och litteratur

Den största upplevda nyttan enligt intervjuerna av att använda livscykelkostnader är ekonomisk. Det finns en viss medvetenhet framförallt i store organisationer, om att det kan löna sig att ta hänsyn till eller att arbeta med kostnader under en produkts hela livscykel. Det som ger utslag enligt intervjuerna är dels ekonomiska vinster av en lägre energiförbrukning, men också lägre underhålls- och servicekostnader som en följd av produkter med längre livslängd.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error