1887

Landskap i kommuneplanering. Det nya energylandskapet

Nordiskt seminarium i Selfoss Island – samarbete och utmaningar

image of Landskap i kommuneplanering. Det nya energylandskapet

Den 6–9 juni 2012 arrangerades ett nordiskt seminarium om ELC med tema Samarbete och utmaningar om landskapskonventionen. Arrangerad av Planstyrelsen (NPA), finansierades av Nordiska ministerråds arbetsgrupp om terresta ekosystem (TEG) med bidrag från Miljöverndepartementet i Norge och NPA. Slutsats, förslag till det nordiska planmyndighetsmötet i augusti 2012: Nordiskt ELC-forum är viktigt och det behöver: vara resurspool för ELC´s utveckling i Norden, vägledningsmaterial och projektexempel vara rådgivare om koordinering och samarbete om seminarier och utbildning på alla nivåer (innefattar allmänheten) betona landskapets roll i planering, informera kommunerna om värdet av landskapet för samhället (hälsa och friluftsliv) och stötta kommunerna så att dessa tar hänsyn till det i sin planering ledas av en arbetsgrupp finansieras. Kontinuitet i samarbetet inom ELC är vigtig

Swedish

.

Seminariet

Seminariet inleddes med att Stefán Thors, direktör för Planstyrelsen i Island, hälsade deltagarna välkomna och presenterade pågående arbete med landskapsfrågor i Island. Stefán gav en bakgrund till seminariet och till Nordiska ministerrådets och Norges bidrag, vilket gjorde det möjligt att hålla seminariet här i Island och ha en stor grupp talare med en bred bakgrund. Hans anförande följdes av Svandís Svavarsdóttir, miljöminster i Island. Svandís informerade om att Islands permanenta representant i Europarådet kommer att underteckna Europeiska landskapskonventionen i Strasbourg den 28 juni. Deras anföranden publiceras i sin helhet i rapporten.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error