1887

Landskap i kommuneplanering. Det nya energylandskapet

Nordiskt seminarium i Selfoss Island – samarbete och utmaningar

image of Landskap i kommuneplanering. Det nya energylandskapet

Den 6–9 juni 2012 arrangerades ett nordiskt seminarium om ELC med tema Samarbete och utmaningar om landskapskonventionen. Arrangerad av Planstyrelsen (NPA), finansierades av Nordiska ministerråds arbetsgrupp om terresta ekosystem (TEG) med bidrag från Miljöverndepartementet i Norge och NPA. Slutsats, förslag till det nordiska planmyndighetsmötet i augusti 2012: Nordiskt ELC-forum är viktigt och det behöver: vara resurspool för ELC´s utveckling i Norden, vägledningsmaterial och projektexempel vara rådgivare om koordinering och samarbete om seminarier och utbildning på alla nivåer (innefattar allmänheten) betona landskapets roll i planering, informera kommunerna om värdet av landskapet för samhället (hälsa och friluftsliv) och stötta kommunerna så att dessa tar hänsyn till det i sin planering ledas av en arbetsgrupp finansieras. Kontinuitet i samarbetet inom ELC är vigtig

Swedish

.

Inledning

Det nordiska samarbetet sker inom olika områden och utgör en viktig del när det gäller kunskapsutveckling och förstärkning av olika frågor. Samarbetet sker också med publicering, direkt samarbete mellan institutionernas personal, konferenser och möten. Internätet har förenklat olika typer av kontakter såsom tillgången till information på nätet, men underlättar också direkt kontakt mellan personer via mejl eller fjärrmötesutrustning. Det förefaller dock som om den kontaktform där man träffas i större eller mindre grupper i många avseenden prioriteras, när det gäller att förmedla mångskiftande information, diskutera frågor och bygga upp närmare kontakter. Utbudet av publicerat material växer och det innebär avsevärt arbete att hålla sig uppdaterad och det samma gäller symposier av olika storlek och typer som är avsedda för områden, ett land eller flera länder.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error