1887

Landskap i kommuneplanering. Det nya energylandskapet

Nordiskt seminarium i Selfoss Island – samarbete och utmaningar

image of Landskap i kommuneplanering. Det nya energylandskapet

Den 6–9 juni 2012 arrangerades ett nordiskt seminarium om ELC med tema Samarbete och utmaningar om landskapskonventionen. Arrangerad av Planstyrelsen (NPA), finansierades av Nordiska ministerråds arbetsgrupp om terresta ekosystem (TEG) med bidrag från Miljöverndepartementet i Norge och NPA. Slutsats, förslag till det nordiska planmyndighetsmötet i augusti 2012: Nordiskt ELC-forum är viktigt och det behöver: vara resurspool för ELC´s utveckling i Norden, vägledningsmaterial och projektexempel vara rådgivare om koordinering och samarbete om seminarier och utbildning på alla nivåer (innefattar allmänheten) betona landskapets roll i planering, informera kommunerna om värdet av landskapet för samhället (hälsa och friluftsliv) och stötta kommunerna så att dessa tar hänsyn till det i sin planering ledas av en arbetsgrupp finansieras. Kontinuitet i samarbetet inom ELC är vigtig

Swedish

.

Förord

Denna rapport är resultatet av det seminarium som hölls på initiativ av de nordiska planmyndigheterna och som var ett led i samarbetet mellan länderna i landskapsfrågor bl. a. med hänseende till Europeiska landskapskonventionen. Den nuvarande situationen är att Danmark, Finland, Norge och Sverige har undertecknat och ratificerat landskapskonventionen och i juni 2012 undertecknade även Island den. Genom implementeringen av landskapskonventionen i enskilda länder har dessa bl. a. publicerat informations- och rådgivningsmaterial, vilket utgör ett gott exempel för dem som kommer att följa i deras spår. Det har även skett ett mångomfattande samarbete mellan länderna i denna fråga.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error