1887

Landskap i kommuneplanering. Det nya energylandskapet

Nordiskt seminarium i Selfoss Island – samarbete och utmaningar

image of Landskap i kommuneplanering. Det nya energylandskapet

Den 6–9 juni 2012 arrangerades ett nordiskt seminarium om ELC med tema Samarbete och utmaningar om landskapskonventionen. Arrangerad av Planstyrelsen (NPA), finansierades av Nordiska ministerråds arbetsgrupp om terresta ekosystem (TEG) med bidrag från Miljöverndepartementet i Norge och NPA. Slutsats, förslag till det nordiska planmyndighetsmötet i augusti 2012: Nordiskt ELC-forum är viktigt och det behöver: vara resurspool för ELC´s utveckling i Norden, vägledningsmaterial och projektexempel vara rådgivare om koordinering och samarbete om seminarier och utbildning på alla nivåer (innefattar allmänheten) betona landskapets roll i planering, informera kommunerna om värdet av landskapet för samhället (hälsa och friluftsliv) och stötta kommunerna så att dessa tar hänsyn till det i sin planering ledas av en arbetsgrupp finansieras. Kontinuitet i samarbetet inom ELC är vigtig

Swedish

.

Förelesningar – Det nya energilandskapet i Norden

In assessing environmental impact in Iceland no standard or single methodology has been followed to assess the impact on landscape. The methodology described in this lecture is initiated by Mannvit for use in environmental assessment projects. The methodology is built on methods that are used in the UK. Institutions such as The Landscape Institute and the Institute of Environmental Management & Assessment in the UK have over the last 25 years made significant efforts to evolve methods on landscape assessment. In the UK the methodology is widely used, for example in Environmental Impact Assessments (EIA).

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error