Kunstnerfarger

Et nordisk tilsynsprosjekt

Tilsynsmyndighetene for kjemikalieområdet i de nordiske landene har gjennomført et felles tilsynsprosjekt for kunstnerfarger, porselens- og glassfarger og keramikkglasur. Hovedmålet med prosjektet har vært å kontrollere om importører og forhandlere av kunstnerfarger i Norden har kunnskap om kjemikalieregelverket og om produktene de importerer og omsetter er korrekt klassifisert og merket. I tillegg har Sverige undersøkt problemer som enkelte avløpsrenseanlegg har hatt med for høye verdier av kadmium i avløpsslam, noe man mistenker kan komme fra spillvann fra kunstskoler. Rapporten beskriver relevant regelverk og eventuelle problemområder for utvalgte helse- og/eller miljøskadelige stoffer som benyttes i kunstnerfarger. I tillegg så inneholder rapporten en konklusjon fra European Chemicals Bureau (ECB) om tolkningen av klassifiseringen av tre kadmiumforbindelser. Resultatene fra inspeksjonene er oppsummert for hvert enkelt land og rapporten gir også en oversikt over leverandører av ulike typer kunstnerfarger til de nordiske landene.

Norwegian