1887

Kunstnerfarger

Et nordisk tilsynsprosjekt

image of Kunstnerfarger

Tilsynsmyndighetene for kjemikalieområdet i de nordiske landene har gjennomført et felles tilsynsprosjekt for kunstnerfarger, porselens- og glassfarger og keramikkglasur. Hovedmålet med prosjektet har vært å kontrollere om importører og forhandlere av kunstnerfarger i Norden har kunnskap om kjemikalieregelverket og om produktene de importerer og omsetter er korrekt klassifisert og merket. I tillegg har Sverige undersøkt problemer som enkelte avløpsrenseanlegg har hatt med for høye verdier av kadmium i avløpsslam, noe man mistenker kan komme fra spillvann fra kunstskoler. Rapporten beskriver relevant regelverk og eventuelle problemområder for utvalgte helse- og/eller miljøskadelige stoffer som benyttes i kunstnerfarger. I tillegg så inneholder rapporten en konklusjon fra European Chemicals Bureau (ECB) om tolkningen av klassifiseringen av tre kadmiumforbindelser. Resultatene fra inspeksjonene er oppsummert for hvert enkelt land og rapporten gir også en oversikt over leverandører av ulike typer kunstnerfarger til de nordiske landene.

Norwegian

.

Innledning

Nordisk tilsynsgruppe ble etablert i 1999 og er en undergruppe av Nordisk Kjemikaliegruppe (NKG) under Nordisk Ministerråd. Tilsynsgruppen møtes en gang i året og har blant annet som mål å utveksle erfaringer fra tilsynsaktiviteter i de ulike landene. Siden 2001 har landene samarbeidet om ulike kontrollprosjekter. Målet med å gjennomføre felles kontrollprosjekter er at Norden ofte sees på som et felles marked og det kan gi større gjennomslagskraft og raskere forbedringer når flere land samtidig utøver press mot en bransje. Det skaper også større forståelse hos tilsynsobjektene når de ser at myndighetene i de nordiske landene samordner tilsynet og fortolker regelverket så likt som mulig. Kontrollørenes kunnskap om kjemikalieregelverket blir også bedre ved utveksling av erfaringer landene imellom.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error