1887

Kunstnerfarger

Et nordisk tilsynsprosjekt

image of Kunstnerfarger

Tilsynsmyndighetene for kjemikalieområdet i de nordiske landene har gjennomført et felles tilsynsprosjekt for kunstnerfarger, porselens- og glassfarger og keramikkglasur. Hovedmålet med prosjektet har vært å kontrollere om importører og forhandlere av kunstnerfarger i Norden har kunnskap om kjemikalieregelverket og om produktene de importerer og omsetter er korrekt klassifisert og merket. I tillegg har Sverige undersøkt problemer som enkelte avløpsrenseanlegg har hatt med for høye verdier av kadmium i avløpsslam, noe man mistenker kan komme fra spillvann fra kunstskoler. Rapporten beskriver relevant regelverk og eventuelle problemområder for utvalgte helse- og/eller miljøskadelige stoffer som benyttes i kunstnerfarger. I tillegg så inneholder rapporten en konklusjon fra European Chemicals Bureau (ECB) om tolkningen av klassifiseringen av tre kadmiumforbindelser. Resultatene fra inspeksjonene er oppsummert for hvert enkelt land og rapporten gir også en oversikt over leverandører av ulike typer kunstnerfarger til de nordiske landene.

Norwegian

.

Abstract (in English)

The authorities responsible for chemical control in the Nordic countries have in a joint project controlled artistic colors in the period 2004–2006. The project was initiated at a conference between the authorities in Reykjavik 2003.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error