1887

Kunskap för grön tillväxt

Delrapport 2 om aktiviteter vid nordiska tekniska högskolor och universitet

image of Kunskap för grön tillväxt

Denna studie är en delrapport till rapporten ”Kunskap för Grön Tillväxt” och är framtagen av NORDTEK, ett nätverk mellan rektorerna/dekanerna för de nordiska tekniska högskolorna och universiteten. Den beskriver aktiviteter inom dessa högskolor och universitet som bedöms ligga inom ramen för att bidra till grön tillväxt. Undersökningen ger en fingervisning om vilka områden och lärosäten som är aktiva i denna fråga inom de respektive nordiska länderna. I studien identifieras även förutsättningar för samarbeten på olika områden mellan de nordiska länderna och de olika tekniska högskolorna och universiteten.

Swedish

.

Sverige

5 av 11 svenska NORDTEK medlemmar besvarade denna fråga och de redovisade totalt 18 program och 13 kurser. Följande antal program respektive kurser har rapporterats; Blekinge Tekniska Högskola (2/0), Luleå tekniska universitet (0/5), Mittuniversitet (2/3), Tekniska högskolan vid Linköpings universitet (2/5), Umeå universitet (12/0).

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error