1887

Kunskap för grön tillväxt

Delrapport 1 om de nordiska ländernas IKT-politik

image of Kunskap för grön tillväxt

Denna rapport är en delrapport till rapporten ”Kunskap för Grön Tillväxt” och är en analys av de nordiska ländernas IKT-politik ur perspektivet grön tillväxt. Den beskriver insatser inom IKT-politiken för att skapa ett mer miljövänligt samhälle, exempelvis genom insatser inom energigenerering, byggnader och transporter. I rapporten studeras även insatser inom utbildningssystemen i de nordiska länderna för att minska den digitala klyftan och därigenom på lång sikt skapa förutsättningar för IKT att vara ett betydelsefullt politikområde i omvandlingen till ett samhälle präglat av grönare tillväxt.

Swedish

.

Sammanfattning

Hållbar utveckling fördes upp på den världspolitiska dagordningen som begrepp under slutet av 1980-talet av FN:s kommission för miljö och utveckling. Då, liksom under FN:s Rio-konferens några år senare, betonades att ekonomiska och sociala förhållanden är tätt sammanbundna med god miljö. Det innebär att flera delar av samhället har betydelsefulla roller för att nå framgång i miljöarbetet. Numera är det många som ser ekonomi och miljö-energi som en odelbar helhet, och globalt talas om vikten att arbeta för ”grön tillväxt”.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error