1887

Kunskap för grön tillväxt

Delrapport 2 om aktiviteter vid nordiska tekniska högskolor och universitet

image of Kunskap för grön tillväxt

Denna studie är en delrapport till rapporten ”Kunskap för Grön Tillväxt” och är framtagen av NORDTEK, ett nätverk mellan rektorerna/dekanerna för de nordiska tekniska högskolorna och universiteten. Den beskriver aktiviteter inom dessa högskolor och universitet som bedöms ligga inom ramen för att bidra till grön tillväxt. Undersökningen ger en fingervisning om vilka områden och lärosäten som är aktiva i denna fråga inom de respektive nordiska länderna. I studien identifieras även förutsättningar för samarbeten på olika områden mellan de nordiska länderna och de olika tekniska högskolorna och universiteten.

Swedish

.

Sammanfattning

För att Norden skall kunna utveckla och stärka sin konkurrenskraft samt bibehålla positionen som ett konkurrenskraftigt område, behövs tillväxt och aktiviteter inom näringslivet som baserar sig på hållbara principer. Denna typ av hållbart näringsidkande och tillväxt har tillkännagivits som Grön Tillväxt. För ett konkurrenskraftigt samhälle är samarbete mellan näringsliv och forskning/undervisning direkt avgörande. Syftet med den aktuella undersökningen var att identifiera och kartlägga de aktiviteter hos de tekniska universiteten och högskolorna (23 st) i Norden som omfattas av begreppet Grön Tillväxt. Undersökningen är gjord genom samarbete inom NORDTEK-nätverket på uppdrag från Nordiska Ministerrådet. Kartläggningen har baserat sig främst på ett Web-baserat frågeformulär som tagits fram av en arbetsgrupp med medlemmar från varje nordiskt land. Ett första steg i kartläggningen var att uppmärksamma den undervisning, forskning och innovation hos de nordiska tekniska universiteten som ligger inom ramen för Grön Tillväxt. Ett andra steg var att på basis av de erhållna svaren identifiera potentialen för samarbete mellan de olika länderna och de olika tekniska universiteten.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error