1887

Kunskap för grön tillväxt

Delrapport 1 om de nordiska ländernas IKT-politik

image of Kunskap för grön tillväxt

Denna rapport är en delrapport till rapporten ”Kunskap för Grön Tillväxt” och är en analys av de nordiska ländernas IKT-politik ur perspektivet grön tillväxt. Den beskriver insatser inom IKT-politiken för att skapa ett mer miljövänligt samhälle, exempelvis genom insatser inom energigenerering, byggnader och transporter. I rapporten studeras även insatser inom utbildningssystemen i de nordiska länderna för att minska den digitala klyftan och därigenom på lång sikt skapa förutsättningar för IKT att vara ett betydelsefullt politikområde i omvandlingen till ett samhälle präglat av grönare tillväxt.

Swedish

.

Perspektiv på grön tillväxt

I de nordiska länderna finns ett starkt engagemang, en hög ambitionsnivå och en stor samsyn när det gäller miljöfrågor, vilket har bidragit till att ge de nordiska länderna hög trovärdighet på miljöområdet. Länderna kan därför ta gemensamma initiativ inte bara i närområdet och inom EU utan också i globala sammanhang. Norge stod i och med Gro Harlem Brundtland som avsändare för FN-rapporten om hållbar utveckling, Sverige och Stockholm var värd för FNs första miljökonferens 1974 och Danmark arrangerade det hittills största miljörelaterade världstoppmötet i och med COP15 i Köpenhamn i slutet av 2009. De nordiska länderna tillsammans är en betydande finansiär av FN/UNEP-programmet. Samarbetet är ett inslag av långsiktigt nordiskt samarbete och stora insatser till miljöfrågor.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error