1887

Kunskap för grön tillväxt

Delrapport 1 om de nordiska ländernas IKT-politik

image of Kunskap för grön tillväxt

Denna rapport är en delrapport till rapporten ”Kunskap för Grön Tillväxt” och är en analys av de nordiska ländernas IKT-politik ur perspektivet grön tillväxt. Den beskriver insatser inom IKT-politiken för att skapa ett mer miljövänligt samhälle, exempelvis genom insatser inom energigenerering, byggnader och transporter. I rapporten studeras även insatser inom utbildningssystemen i de nordiska länderna för att minska den digitala klyftan och därigenom på lång sikt skapa förutsättningar för IKT att vara ett betydelsefullt politikområde i omvandlingen till ett samhälle präglat av grönare tillväxt.

Swedish

.

Landsvisa redogörelser

De fakta och intryck som redovisas i denna bilaga har vuxit fram genom dokumentstudier samt intervjuer med företrädare för departement, myndigheter, akademin, näringslivet m.fl.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error