1887

Kunskap för grön tillväxt

Delrapport 2 om aktiviteter vid nordiska tekniska högskolor och universitet

image of Kunskap för grön tillväxt

Denna studie är en delrapport till rapporten ”Kunskap för Grön Tillväxt” och är framtagen av NORDTEK, ett nätverk mellan rektorerna/dekanerna för de nordiska tekniska högskolorna och universiteten. Den beskriver aktiviteter inom dessa högskolor och universitet som bedöms ligga inom ramen för att bidra till grön tillväxt. Undersökningen ger en fingervisning om vilka områden och lärosäten som är aktiva i denna fråga inom de respektive nordiska länderna. I studien identifieras även förutsättningar för samarbeten på olika områden mellan de nordiska länderna och de olika tekniska högskolorna och universiteten.

Swedish

.

Konklusioner

Undersökningen ger en fingervisning om vilka områden som är aktiva inom de respektive nordiska länderna. På grund av den snäva tidsramen inom vilken undersökningen utfördes kan resultaten från kartläggningen endast användas som indikator för de aktiviteter som påträffas inom de olika universiteten. För att erhålla en mera omfattande helhetsbild över aktiviteterna borde en utförligare undersökning utföras. Med en mera omfattande undersökning kan man förhoppningsvis även täcka in alla relevanta områden som faktiskt har bäring på Grön Tillväxt och inte bara de gamla traditionella områdena.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error