1887

Kunskap för grön tillväxt

Delrapport 2 om aktiviteter vid nordiska tekniska högskolor och universitet

image of Kunskap för grön tillväxt

Denna studie är en delrapport till rapporten ”Kunskap för Grön Tillväxt” och är framtagen av NORDTEK, ett nätverk mellan rektorerna/dekanerna för de nordiska tekniska högskolorna och universiteten. Den beskriver aktiviteter inom dessa högskolor och universitet som bedöms ligga inom ramen för att bidra till grön tillväxt. Undersökningen ger en fingervisning om vilka områden och lärosäten som är aktiva i denna fråga inom de respektive nordiska länderna. I studien identifieras även förutsättningar för samarbeten på olika områden mellan de nordiska länderna och de olika tekniska högskolorna och universiteten.

Swedish

.

Island

Islands Universitet tilbyr et tverrfagligt masterprogramm innenfor miljø og resurser som er direkte målrettet mot utdanning og forskning koblet til begrepet grønn tilvekst, selv om begrepet ikke finnes i programmbeskrivelsen. Masterprogrammet, som kalles «Environment and Natural Resources» tar fokus på bærekraftige energisystemer og strategi, energi og miljø, miljøstyrelse og resursstyrelse. Programmet er et tverrfagligt samarbeidsprogramm mellom sosial vitenskap, økonomi og sivilingeniørfag og undervises på engelsk. Kurs som tilbys er blandt annet innenfor miljø- og ressursstrategier, juridiske fag, miljøanalyse, kjemi, jordvarme, økonomi og styrelse.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error