1887

Kunskap för grön tillväxt

Delrapport 1 om de nordiska ländernas IKT-politik

image of Kunskap för grön tillväxt

Denna rapport är en delrapport till rapporten ”Kunskap för Grön Tillväxt” och är en analys av de nordiska ländernas IKT-politik ur perspektivet grön tillväxt. Den beskriver insatser inom IKT-politiken för att skapa ett mer miljövänligt samhälle, exempelvis genom insatser inom energigenerering, byggnader och transporter. I rapporten studeras även insatser inom utbildningssystemen i de nordiska länderna för att minska den digitala klyftan och därigenom på lång sikt skapa förutsättningar för IKT att vara ett betydelsefullt politikområde i omvandlingen till ett samhälle präglat av grönare tillväxt.

Swedish

.

Förord

Grön tillväxt är ett begrepp som kommit högt upp på den nordiska agendan. Grön tillväxt innebär att naturresurserna används effektivt och att ekonomisk utveckling skapas samtidigt som utsläpp av såväl koldioxid som andra skadliga ämnen minskar. Grön tillväxt baseras på att investeringar för en bättre miljö är en drivkraft för ekonomiskt tillväxt och inte en begränsning. I konkreta termer är definitionerna på grön tillväxt dock tämligen oprecisa. De berör exempelvis inte allt som är miljövänligt, om det inte samtidigt bidrar till tillväxt, och det berör inte enbart innovationer i produkter utan även metoder och processer. Flera delar av samhällsekonomin blir med nödvändighet involverad utifrån komplexa samband för att skapa en grönare tillväxt, och det torde stå utom tvivel att en omvandling till ett samhälle karakteriserat av grön tillväxt kräver insatser i denna riktning också inom utbildnings-, forsknings- och innovationspolitik.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error