1887

Kunskap för grön tillväxt

Delrapport 2 om aktiviteter vid nordiska tekniska högskolor och universitet

image of Kunskap för grön tillväxt

Denna studie är en delrapport till rapporten ”Kunskap för Grön Tillväxt” och är framtagen av NORDTEK, ett nätverk mellan rektorerna/dekanerna för de nordiska tekniska högskolorna och universiteten. Den beskriver aktiviteter inom dessa högskolor och universitet som bedöms ligga inom ramen för att bidra till grön tillväxt. Undersökningen ger en fingervisning om vilka områden och lärosäten som är aktiva i denna fråga inom de respektive nordiska länderna. I studien identifieras även förutsättningar för samarbeten på olika områden mellan de nordiska länderna och de olika tekniska högskolorna och universiteten.

Swedish

.

Danmark

Oversigten over uddannelser på de tre danske tekniske universiteter, der bidrager til grundlaget for Grøn Vækst, er dels etableret via spørgeskemaundersøgelsen, dels ved at læse beskrivelserne af universiteternes udbud af uddannelser, som det fremgår på deres hjemmesider. De fleste af uddannelserne rummer en eller anden grad af fokus på miljødimensionen af ny og gammel teknologi i deres curriculum. Vi har imidlertid her alene valgt at trække de uddannelser frem, som har hovedfokus på miljø, energi og bæredygtighed. Tabel 1 viser en oversigt over disse.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error