1887

Kunskap för grön tillväxt

Delrapport 1 om de nordiska ländernas IKT-politik

image of Kunskap för grön tillväxt

Denna rapport är en delrapport till rapporten ”Kunskap för Grön Tillväxt” och är en analys av de nordiska ländernas IKT-politik ur perspektivet grön tillväxt. Den beskriver insatser inom IKT-politiken för att skapa ett mer miljövänligt samhälle, exempelvis genom insatser inom energigenerering, byggnader och transporter. I rapporten studeras även insatser inom utbildningssystemen i de nordiska länderna för att minska den digitala klyftan och därigenom på lång sikt skapa förutsättningar för IKT att vara ett betydelsefullt politikområde i omvandlingen till ett samhälle präglat av grönare tillväxt.

Swedish

.

Analys och förslag

Ett gott utbildningssystem är en av de viktigaste förutsättningarna för utveckling av kunskapssamhälle. Utbildningssystemets kvalitet är avgörande för individens möjligheter på arbetsmarknaden, för att skapa ett konkurrenskraftigt näringsliv samt för att höja kvaliteten i forskningen. Det är naturligt att forskning och utbildning spelar en central roll i utvecklingen av kunskapssamhället.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error