1887

Külastajate seire loodusaladel

Pöhjamaade ja Balti riikide kogemustel põhinev käsiraamat

image of Külastajate seire loodusaladel

Põhja- ja Baltimaades on loodusturismi ja rekreatsiooni tähtsus tõusuteel. Informatsiooni loodusalade külastajate kohta on tarvis rekreatsiooni korraldamiseks, et säästval viisil kindlustada kvaliteetsed rekreatsioonikogemused, turismi areng, rahvatervise edendamine ning efektiivne looduse ja kultuuripärandi kaitse. Käesoleva käsiraamatu eesmärk on pakkuda loodusalade majandajatele meetodeid, vahendeid ja ideid, mille abil on võimalik saada rohkem informatsiooni puhkajatest ja loodusalade kasutusest. Põhirõhk on praktilistel küsimustel: kuidas korraldada külastajate loendust ja külastajauuringuid, mil viisil anda aru tulemustest ja kuidas saadud andmeid kasutada. Käsiraamat sisaldab juhtnööre, soovitusi ja näiteid külastajate seire meetoditest, mida saab kasutada Põhjamaade ja Balti riikide loodusaladel. Käsiraamatu on koostanud loodusalade külastajaseiremeetodite ekspertgrupp ja eesmärgiks on võtta Põhja- ja Baltimaades kasutusele ühtlustatud meetodid. See on esimene samm ühtlustatud meetodite kasutamise poole külastajate seire valdkonnas ning loob ühtse aluse statistikale ja andmebaasidele selles piirkonnas. Price: 541 Estonian kroons/approx EUR 35

Estonian

.

Viited

Viidete loetelu on esitatud riikide kaupa. Väljaspool Põhja- või Baltimaid asuvatest riikidest pärinevad ning ka mitmeid riike hõlmavad viited võib leida alapealkirja “Teised riigid. Mitmete riikidega seotud publikatsioonid” alt. Täiendavaid näiteid külastajauuringute kohta leiate projekti “Külastajate seire meetodid Põhja- ja Baltimaades” lõpparuande kirjanduse loetelust (Kajala 2006).

Estonian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error