1887

Klimaendringer og kulturarv i Norden

image of Klimaendringer og kulturarv i Norden

Prosjektet Effekter av klimaendringer på kulturminner og kulturmiljø er et samarbeid mellom kulturminneforvaltningene i syv nordiske land: Island, Grønland, Færøyene, Danmark, Sverige, Finland og Norge. Målet med prosjektet har vært å sette kulturminneforvaltere bedre i stand til å møte de varslede klimaendringene, og å styrke det nordiske samarbeidet og nettverksbyggingen mellom de nordiske kulturminneforvaltningene. Publikasjonen Klimaendringer og kulturarv i Norden inneholder hovedresultatene fra prosjektets arbeid. Rapporten består av to deler, der del én omhandler forventede effekter av klimaendringer på kulturminner og kulturmiljø i Norden. Del to tar for seg hvilke konsekvenser klimaendringene vil få for forvaltningen av kulturminnene, og inneholder prosjektgruppens anbefaler for å håndtere disse konsekvensene.

Norwegian English

.

Direkte konsekvenser av klimaendringer for kulturminnesektoren

Klimaendringenes effekter kan på sikt forventes å resultere i flere skader på kulturminner og økte tap. Det vil dessuten få betydning for forvaltningen av kulturminnene at bevaringsforholdene endres, enten det er til det verre eller til det bedre. Et endret klima vil også medføre nye funn av kulturminner. Hvilke konsekvenser alt dette vil ha for forvaltningen av kulturminner og kulturmiljø, er tema for kapittel 4.1 til 4.4. I kapittel 4.5 foreslås det aktuelle tiltak som kan settes inn for å forebygge tap og skade og for å håndtere de endringene som kommer.

Norwegian English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error