1887

Klimaendringer i Arktis – Studie 5

Forstudie til kartlegging i kunnskaps- og koordineringsbehov av nordisk forskningssamarbeid

image of Klimaendringer i Arktis – Studie 5

Bakgrunnen for denne forstudien er de akselererende klimaendringene som særlig foregår i arktiske områder, og som også har konsekvenser for de nordiske land. CICERO - Senter for klimaforskning - har foretatt en gjennomgang av de ulike vitenskapelige problemstillingene som er relevante i forhold til studier av klima- og miljøendringer. Forstudien designer en hovedstudie som skal analysere ”kunnskaps- og koordineringsbehov innenfor nordisk klima- og miljøforskning samt kartlegge forutsetningene for en langsiktig nordisk forskningssatsning på klima- og miljøforandringer, og konsekvenser disse har for arktiske samfunn”. Forstudien fanger opp de mest nyttige områdene for videre studier av koordineringsbehov og forsknings-samarbeid mellom de Nordiske land. Forstudien tar utgangspunkt i relevant eksisterende dokumentasjon om klimaendringer på Arktis og det samfunnsmessige aspektet ved disse endringene. Forstudien peker på at en Hovedstudie bør vurdere nærmere koordinering og kunnskapsbehov innen fire hovedområder: Samfunn, klimascenarier, overvåking og prosessforståelse.

Norwegian

.

Liste over forkortelser

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error