1887

Kestävää elämäntapaa edistävät hankkeet Pohjoismaissa

image of Kestävää elämäntapaa edistävät hankkeet Pohjoismaissa

Kestävä kulutus on keskiössä Pohjoismaiden ministerineuvoston Ympäris-töyhteistyön toimintasuunnitelmassa vuosille 2009–2012. Ohjelmassa tode-taan, että Pohjoismaat muodostavat yhteiset markkinat ja niitä yhdistävät samanlaiset tuotevalikoimat ja kulutustottumukset. Siten maat voivat yhdessä edistää ympäristön kannalta kestävien tuotantomenetelmien kehittymistä sekä sitä kautta lisätä kestäviä kulutusmahdollisuuksia. Tässä raportissa esitellään 22 Pohjoismaissa toteutettua hanketta, jotka ovat edistäneet kestävää elämäntapaa.

Finnish English

.

Kestävää liikkumista edistävät hankkeet

Karkeasti arvioiden neljännes yksilön elämäntavan aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä syntyy liikkumisen seurauksena, kuten selvityksen viitekehystä esittelevässä luvussa 4 todettiin. Liikkumiseen on laskettu mukaan työmatkaliikkuminen, arkiset asiointimatkat, lomamatkat ja muut virkistysmatkat. Työasiointimatkoja ei tilastoida näihin laskelmiin, sillä niihin yksilöt eivät voi juurikaan itse vaikuttaa. Muiden matkojen kohteeseen ja kulkumuotovalintoihin on mahdollista itse vaikuttaa. Tässä luvussa käsitellään hankkeita, jotka edistävät kestävää liikkumista.

Finnish English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error