1887

Kestävää elämäntapaa edistävät hankkeet Pohjoismaissa

image of Kestävää elämäntapaa edistävät hankkeet Pohjoismaissa

Kestävä kulutus on keskiössä Pohjoismaiden ministerineuvoston Ympäris-töyhteistyön toimintasuunnitelmassa vuosille 2009–2012. Ohjelmassa tode-taan, että Pohjoismaat muodostavat yhteiset markkinat ja niitä yhdistävät samanlaiset tuotevalikoimat ja kulutustottumukset. Siten maat voivat yhdessä edistää ympäristön kannalta kestävien tuotantomenetelmien kehittymistä sekä sitä kautta lisätä kestäviä kulutusmahdollisuuksia. Tässä raportissa esitellään 22 Pohjoismaissa toteutettua hanketta, jotka ovat edistäneet kestävää elämäntapaa.

Finnish English

.

Käyttäytymisen muutoksen teoreettinen viitekehys

Elämäntavan ekologista kestävyyttä voidaan arvioida henkilön tai kansakunnan ekologisen jalanjäljen avulla. Jalanjälkimittareissa ihmisten kulutusta suhteutetaan maapallon uudistumiskykyyn. Ekologinen jalanjälki määritellään pinta-alaksi maata ja merta, joka tarvitaan ylläpitämään yhden henkilön kulutus. Pinta-ala mitataan hehtaareina (ha).

Finnish English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error