1887

Kestävää elämäntapaa edistävät hankkeet Pohjoismaissa

image of Kestävää elämäntapaa edistävät hankkeet Pohjoismaissa

Kestävä kulutus on keskiössä Pohjoismaiden ministerineuvoston Ympäris-töyhteistyön toimintasuunnitelmassa vuosille 2009–2012. Ohjelmassa tode-taan, että Pohjoismaat muodostavat yhteiset markkinat ja niitä yhdistävät samanlaiset tuotevalikoimat ja kulutustottumukset. Siten maat voivat yhdessä edistää ympäristön kannalta kestävien tuotantomenetelmien kehittymistä sekä sitä kautta lisätä kestäviä kulutusmahdollisuuksia. Tässä raportissa esitellään 22 Pohjoismaissa toteutettua hanketta, jotka ovat edistäneet kestävää elämäntapaa.

Finnish English

.

Aineisto ja menetelmät

Tässä työssä kestävää elämäntapaa edistävä hanke on ymmärretty laajasti ja määritellään toiminnaksi, joka tähtää käyttäytymisen ja elämäntavan muuttumiseen entistä kestävämmäksi. Hankkeeksi kutsutaan tässä niin eri hallinnonalojen, EU:n, kuntien kuin kansalaisjärjestöjenkin toimeenpanemia projekteja. Tässä hanke voi olla myös jonkin vapaamuotoisen ryhmän, kaupallisen yrityksen tai tutkimushankkeen toimintaa, jos se on luonteeltaan sellaista, jota muut hankkeet voivat hyödyntää omassa toiminnassaan.

Finnish English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error