1887

Kävijäseuranta luontoalueilla

Pohjoismaiden ja Baltian maiden kokemuksiin perustuva opas

image of Kävijäseuranta luontoalueilla

Luontomatkailun ja luonnossa virkistäytymisen merkitys kasvaa Pohjoismaissa ja Baltiassa. Tiedot luontoalueiden kävijöistä ovat tärkeitä, jotta alueiden virkistyskäyttöä voidaan suunnitella ja toteuttaa siten, että kävijöille tarjotaan laadukkaita virkistyskokemuksia, kehitetään luontomatkailua, edistetään kansanterveyttä ja hyvinvointia sekä suojellaan luonto- ja kulttuuriperintöä kestävästi. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa ideoita ja tietoa eri menetelmistä ja keinoista, joiden avulla luontoalueiden virkistyskäyttäjistä ja käyttötavoista saadaan enemmän tietoa. Oppaan pääpaino on käytännön menetelmissä: kuinka kävijälaskentoja ja -tutkimuksia tehdään, miten tulokset kannattaa raportoida ja kuinka tietoja voidaan hyödyntää. Opas sisältää ohjeita, suosituksia ja esimerkkejä Pohjoismaihin ja Baltiaan soveltuvista kävijäseurantamenetelmistä. Oppaan on laatinut luontoalueiden kävijäseurantaan perehtynyt asiantuntijatyöryhmä, ja sen tarkoituksena on edistää Pohjoismaiden ja Baltian olosuhteisiin muokattujen yhtenäisten kävijäseurantamenetelmien käyttöä. Tämä on ensimmäinen askel kohti yhtenäistä kävijäseurantatietoa, joka luo yhteisen perustan kävijätilastoille ja -tietokannoille näissä maissa.

Finnish

.

Esipuhe: Paul F. J. Eagles

Kansallispuistojen ja muiden suojelualueiden tarjoamat virkistysmahdollisuudet ovat keskeisimpiä syitä, joiden vuoksi yhteiskunta tällaisia alueita ylipäänsä perustaa. Vierailu luonnon- tai kulttuuriperinnöltään arvokkaassa kohteessa avaa usein ihmisen silmät entistä enemmän näille arvoille ja lisää myös retkeilymahdollisuuden tarjoavan laitoksen arvostusta. Kukapa ei olisi jossakin kauniissa paikassa käytyään ihastunut siihen ja oppinut arvostamaan sitä entistä enemmän.

Finnish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error