1887

Inspirationskatalog

Gode eksempler på bæredygtig og innovativ turismeudvikling i nordiske yderområder

image of Inspirationskatalog

Dette projekt er en samling af gode eksempler på bæredygtig turisme-udvikling i Norden, der kan inspirere yderområder til udvikling indenfor turisme. En bæredygtig turisme omfatter en udvikling, der sikrer en langsigtet miljømæssig, socio-kulturel og lokaløkonomisk balance i området, så den bidrager positivt til området og ikke nedslider ressourcegrundlaget. Fokus i eksempelsamlingen ligger især på de miljømæssige og sociokulturelle eksempler, der hjælper lokalsamfund, da der almindeligvis er fokus på økonomisk aspekter indenfor turismeudvikling. Projektets primære formål har været at udarbejde et nordisk ”good practice” katalog indenfor bæredygtig og innovativ turismeudvikling og regionale strategier, der kan give yderområder i Norden inspiration og konkrete eksempler, som kan stimulere til lokal udvikling gennem turisme.

Danish

.

Tema: Øget tilgængelighed og mere miljøvenlig transport inden for turisme

Mange yderområder i Norden (især øer og de polare regioner) er vanskeligt tilgængelige pga. deres fjerne beliggenhed og begrænsede transportinfrastruktur. Ligeledes er den etablerede infrastruktur i høj grad lagt an på intern transport inden for hvert land (fx går de fleste flyruter i en vifte ud fra hovedstaden), mens det er ret vanskeligt at komme på tværs i Norden. Høje transportomkostninger og billetpriser er en anden begrænsende faktor for tilgængelighed i Norden. Nogle steder som fx Grønland er prisen på flybilletter særlig høj, fordi den skal bidrage til at opretholde dyre helikopterflyvninger i yderområder.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error