1887

Inspirationskatalog

Gode eksempler på bæredygtig og innovativ turismeudvikling i nordiske yderområder

image of Inspirationskatalog

Dette projekt er en samling af gode eksempler på bæredygtig turisme-udvikling i Norden, der kan inspirere yderområder til udvikling indenfor turisme. En bæredygtig turisme omfatter en udvikling, der sikrer en langsigtet miljømæssig, socio-kulturel og lokaløkonomisk balance i området, så den bidrager positivt til området og ikke nedslider ressourcegrundlaget. Fokus i eksempelsamlingen ligger især på de miljømæssige og sociokulturelle eksempler, der hjælper lokalsamfund, da der almindeligvis er fokus på økonomisk aspekter indenfor turismeudvikling. Projektets primære formål har været at udarbejde et nordisk ”good practice” katalog indenfor bæredygtig og innovativ turismeudvikling og regionale strategier, der kan give yderområder i Norden inspiration og konkrete eksempler, som kan stimulere til lokal udvikling gennem turisme.

Danish

.

Tema: Nationalparker, World Heritage Sites og andre beskyttede områder

Etablering af beskyttede områder som fx nationalparker og World Heritage Sites (som omfatter både kultur- og naturkategorier) øger områders attraktionskraft og synlighed. De vil i kraft af deres udpegning både øge beskyttelsen og samtidig tiltrække flere turister. Mens Sverige har haft nationalparker i over hundrede år og Finland, Norge, Island og Grønland også har lange traditioner, blev den første nationalpark i Danmark først etableret i 2008. Færøerne og Ålandsøerne har fortsat ingen nationalparker. Som det ses på figuren nedenfor, er der sket en stor udvikling i nationalparkarealerne i Norden siden 1960erne, og der stort set sket en fordobling siden omkring år 2000. Tendensen ser ud til at fortsætte, hvis de planlagte parker etableres.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error