1887

Inspirationskatalog

Gode eksempler på bæredygtig og innovativ turismeudvikling i nordiske yderområder

image of Inspirationskatalog

Dette projekt er en samling af gode eksempler på bæredygtig turisme-udvikling i Norden, der kan inspirere yderområder til udvikling indenfor turisme. En bæredygtig turisme omfatter en udvikling, der sikrer en langsigtet miljømæssig, socio-kulturel og lokaløkonomisk balance i området, så den bidrager positivt til området og ikke nedslider ressourcegrundlaget. Fokus i eksempelsamlingen ligger især på de miljømæssige og sociokulturelle eksempler, der hjælper lokalsamfund, da der almindeligvis er fokus på økonomisk aspekter indenfor turismeudvikling. Projektets primære formål har været at udarbejde et nordisk ”good practice” katalog indenfor bæredygtig og innovativ turismeudvikling og regionale strategier, der kan give yderområder i Norden inspiration og konkrete eksempler, som kan stimulere til lokal udvikling gennem turisme.

Danish

.

Tema: Forandringer i yderområder

De fleste yderområder oplever en afvandring af befolkning som følge af nedgang i traditionelle erhverv som fiskeri, landbrug, skovbrug, minedrift o. l. og nedlæggelse af forarbejdningsindustrien. Disse omfattende strukturforandringer som følge af globaliseringen kan man ikke forvente, at turismen kan modvirke i større omfang. Men som det ses i fx Nordregios udredning om regionaludvikling i Norden (Nordregio, 2010), findes der midt i Nordens mange affolkningsområder alligevel lommer af fremgang, som især tilskrives turisme og clean-tech industri.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error