1887

Inspirationskatalog

Gode eksempler på bæredygtig og innovativ turismeudvikling i nordiske yderområder

image of Inspirationskatalog

Dette projekt er en samling af gode eksempler på bæredygtig turisme-udvikling i Norden, der kan inspirere yderområder til udvikling indenfor turisme. En bæredygtig turisme omfatter en udvikling, der sikrer en langsigtet miljømæssig, socio-kulturel og lokaløkonomisk balance i området, så den bidrager positivt til området og ikke nedslider ressourcegrundlaget. Fokus i eksempelsamlingen ligger især på de miljømæssige og sociokulturelle eksempler, der hjælper lokalsamfund, da der almindeligvis er fokus på økonomisk aspekter indenfor turismeudvikling. Projektets primære formål har været at udarbejde et nordisk ”good practice” katalog indenfor bæredygtig og innovativ turismeudvikling og regionale strategier, der kan give yderområder i Norden inspiration og konkrete eksempler, som kan stimulere til lokal udvikling gennem turisme.

Danish

.

Tema: Clean-tech og energiteknologi som turistattraktioner

De nordiske lande er internationalt set langt fremme i udviklingen af miljøvenlige energiteknologier som vindmøller, solceller, vandkraft, geotermisk energi, bølgeenergi, brint, biogas, biobrændsel m.m., der omdanner naturens kræfter til vedvarende og CO2-neutral energi. Norden har ligeledes stor know-how inden for andre miljøteknologier som fx affaldshåndtering og spildevandrensning, der også bidrager til øget bæredygtighed og reduktion af klimapåvirkningerne.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error