1887

Inspirationskatalog

Gode eksempler på bæredygtig og innovativ turismeudvikling i nordiske yderområder

image of Inspirationskatalog

Dette projekt er en samling af gode eksempler på bæredygtig turisme-udvikling i Norden, der kan inspirere yderområder til udvikling indenfor turisme. En bæredygtig turisme omfatter en udvikling, der sikrer en langsigtet miljømæssig, socio-kulturel og lokaløkonomisk balance i området, så den bidrager positivt til området og ikke nedslider ressourcegrundlaget. Fokus i eksempelsamlingen ligger især på de miljømæssige og sociokulturelle eksempler, der hjælper lokalsamfund, da der almindeligvis er fokus på økonomisk aspekter indenfor turismeudvikling. Projektets primære formål har været at udarbejde et nordisk ”good practice” katalog indenfor bæredygtig og innovativ turismeudvikling og regionale strategier, der kan give yderområder i Norden inspiration og konkrete eksempler, som kan stimulere til lokal udvikling gennem turisme.

Danish

.

Konklusioner og pejlemærker

Inspirationskataloget præsenterer en bred vifte af bæredygtige og innovative eksempler på turismeinitiativer i yderområder i Norden – eller med relevans for disse områder. Samlet er der utroligt mange kreative turismeinitiativer i gang rundt omkring og forhåbentlig kan inspirationskataloget bidrage til at se nye muligheder i lokalområder rundt omkring i Norden. Målgruppen for kataloget er især kommunale og regionale planlæggere og offentlige og private turismeaktører i yderområder i Norden, der søger inspiration og gode råd til at komme videre med en innovativ og bæredygtig udvikling af turismen. Turisme er karakteriseret ved mange små og mellemstore virksomheder, der ofte har begrænset tid og ressourcer til nytænkning, og her kan inspirationskataloget forhåbentlig give nye ideer og lyst til øget samarbejde.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error