1887

Høsting av stillehavsøsters

image of Høsting av stillehavsøsters

Denne rapporten utreder sentrale spørsmål og fagområder knyttet til høsting av stillehavsøsters, som fremmed art og ny ressurs. Arten har etablert seg i nordiske kystfarvann. Den er regnet som invasiv og tette bestander kan føre til endringer i økosystemet. Arten kan ikke utryddes, og ryddekampanjer har kun lokal og tidsbegrenset effekt. Fjernede østers bør brukes, som mat, fôr eller industriprodukt, slik at vi sikrer en god ressursutnyttelse. Vi trenger kunnskap om stillehavsøstersens effekt på økosystemet, utbredelse og effektene av høsting og rydding. Som grunnlag for høsting og bruk er det behov for avklaring av juridiske forhold og etablering av en hensiktsmessig forvaltningspraksis. Kontroll av mattryggheten må også på plass. I næringsutviklingen ser vi for oss et samspill mellom ulike sektorer, som salg av lokale østers og østersprodukter, turisme, restaurantnæring og overnatting.

Norwegian

.

Forretningsplan for virksomhed der afsætter skånsomt håndindsamlede stillehavsøsters og andre skaldyr fra Vadehavet

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error