1887

Global Fisheries Catches can be Increased after Rebuilding of Fish Populations

Project: Ecosystem Based FMSY Values in Fisheries Management

image of Global Fisheries Catches can be Increased after Rebuilding of Fish Populations

Global fisheries catches can be increased in a sustainable way after rebuilding of fish populations, if ecosystem functioning is considered. A central biological reference point for fisheries management, Fmsy, the fishing pressure that gives the maximum sustainable yield, has been re-evaluated taking into account ecosystem functioning. This has been done for the main commercial fish stocks of the Northeast Atlantic. The new Fmsy values can replace the current values right away in fisheries management. Report of the working group meeting in 2017.

English

.

Sammenfatning

De videnskabelige populationsmodeller der i dag anvendes i fiskeriforvaltningen over det meste af verden, tager generelt ikke højde for interaktionerne mellem økosystemets forskellige komponenter. Det fører til en undervurdering af det fiskeritryk kaldet ”FMSY”, der giver det optimale bæredygtige udbytte kaldet MSY (Maximum Sustainable Yield). Forskningen af marine økosystemmer indikerer, at undervurderingen kan være betydelige, hvilket resulterer i et stort tab af bæredygtigt udbytte. Dette sker på et tidspunkt, hvor den globale befolkning kræver mere mad. Fiskeprodukter er sunde og har et lavt CO2-fodaftryk i forhold til det animalske protein, der produceres på land. Velforvaltet fiskeri er relevant for hele 10 ud af de 17 FN verdensmål for bæredygtig udvikling for 2030.

Danish English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error