1887

Forskning uten spor

Integrering av miljøhensyn i forsknings- og utdanningssektoren - Grønland, Island og Svalbard

image of Forskning uten spor

Det er mange forhold som tilsier at miljøhensyn må ivaretas i forsknings- og utdanningssektoren i henholdsvis Grønland, Island og Svalbard. Men aktørene (forskere, forskningsinstitusjoner, utdanningsinstitusjoner, myndigheter, m.m.) står også overfor en rekke utfordringer når miljøhensyn skal integreres i en virksomhet. I denne rapporten er det vist til mange gode eksempler på hvordan forsknings- og utdanningsinstitusjonene i Grønland, Island og Svalbard har jobbet aktivt for å møte disse utfordringene i prosessen med å integrere miljøhensyn i sin virksomhet. Forhåpentligvis kan disse eksemplene være til inspirasjon og etterfølgelse for andre. I rapporten er det også gitt anbefalinger innenfor en rekke områder hvor det synes å være rom for ytterligere forbedring. Ved å iverksette tiltak innenfor disse områdene vil det både være mulig å redusere miljøbelastning fra forsknings- og utdanningssektoren og effektivisere forskning og logistikk (ressurs- og kostnadsmessig). På denne måten skapes det en vinn-vinn-situasjon på alle måter og grunnlaget legges for «forskning uten spor».

Norwegian

.

Eqinnera (in Finnish)

"Issittumi (Avannarlermi) – tassa Kalaallit Nunaanni, Islandimi aamma Svalbardimi - pinngortitap kulturikkullu avatangiisit illersorniarnissaannik Ingerlatsinissamut Pilersaarusiami" (Nord 1999:25) Eqqarisami Issittumilu Ingerlatsiveqarfimmit Nordisk Ministerrådip ataaniittumit suliarineqarsimasumi siunnersuutit ilaat ataaseq tunuliaqutaralugu 2004-mi suliniut/ projekti ataaseq aallartinneqarpoq anguniarlugu ingerlaqqeriarfissatut siunnersuusiortoqarnissaa Avatangiisinik kalluaanaveersaariaatsit universitetisut qaffasitsigisumik ilisimatusarnerni ilinniartitsinerninut ilanngunneqarnissaat anguniarlugu. Suliniutip aallartinnerani pisinnaatitsissutaaqqaarput i) pinngortitami ilisimatusarnerni ilinniartitsinernilu tamanut assigiinnik periuseqartoqartalernissaanik pisariaqartitsinerup nalilernissaa, aamma ii) immikkoortoqarfimmi avatangiisinik ajortumeerinaveersaarluni atortulersornerit assigiinngitsut ilisaritillugit nittarsaanneqarnissaat.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error