1887

Fokus på bæredygtig udvikling

Nordiske indikatorer 2006

image of Fokus på bæredygtig udvikling

Publikationen er et nordisk indikatorsæt. Den informerer offentligheden og politiske beslutningstagere om, hvorvidt de nordiske lande og selvstyrende områder har bevæget sig i retning af bæredygtig udvikling, både generelt og på udvalgte områder. Den viser også, om der er behov for at fremme en sådan udvikling. De valgte indikatorer overvåger Nordens implementering af mål og indsatser i perioden 2005–2008. Disse mål og indsatser er beskrevet i den reviderede nordiske strategi: ”Hållbar utveckling – En ny kurs for Norden” (TemaNord 2004:567). Sættet af indikatorer består både af tværgående nøgleindikatorer og af indikatorer inden for hvert indsatsområde i den reviderede strategi. Nye områder i strategien er den sociale dimension samt bæredygtig produktion og forbrug. Nordisk Ministerråd har tidligere udgivet nordiske indikatorsæt i 2002 og 2003.

Danish English

.

Transport

Det langsigtede mål er at skabe et bæredygtigt transportsystem. Det er et transportsystem, som kan opfylde behov for kommunikation og udvikling hos personer, virksomheder og samfundet på en sikker og for mennesker og økosystem sund måde Det skal være til at betale, fungere retfærdigt og effektivt, tilbyde forskellige typer af transportmuligheder og fremme ligestilling inden for og mellem generationerne. Endvidere skal det støtte en konkurrencekraftig økonomi og en balanceret regional udvikling.

Danish English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error