1887

Fokus på bæredygtig udvikling

Nordiske indikatorer 2006

image of Fokus på bæredygtig udvikling

Publikationen er et nordisk indikatorsæt. Den informerer offentligheden og politiske beslutningstagere om, hvorvidt de nordiske lande og selvstyrende områder har bevæget sig i retning af bæredygtig udvikling, både generelt og på udvalgte områder. Den viser også, om der er behov for at fremme en sådan udvikling. De valgte indikatorer overvåger Nordens implementering af mål og indsatser i perioden 2005–2008. Disse mål og indsatser er beskrevet i den reviderede nordiske strategi: ”Hållbar utveckling – En ny kurs for Norden” (TemaNord 2004:567). Sættet af indikatorer består både af tværgående nøgleindikatorer og af indikatorer inden for hvert indsatsområde i den reviderede strategi. Nye områder i strategien er den sociale dimension samt bæredygtig produktion og forbrug. Nordisk Ministerråd har tidligere udgivet nordiske indikatorsæt i 2002 og 2003.

Danish English

.

Kemikalier

De langsigtede mål er, at anvendelse af kemikalier ikke må medføre risiko for negative effekter på sundhed og miljø, at udslip af kemikalier, som udgør en trussel mod sundhed og miljø, skal ophøre inden for en generation, at producentansvar styrkes, samt at substitutions- og forsigtighedsprincipperne indpasses i kemikaliepolitikken. Derfor skal varer, der introduceres på markedet om 10-15 år, stort set være uden menneskeligt fremstillede organiske stoffer, som er svært nedbrydelige, og som koncentreres i levende organismer.

Danish English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error