1887

Fast avfall från fiskefartyg

Förvaltningsstrategier

image of Fast avfall från fiskefartyg

Projektet ”Avfall från fiskefartyg – förvaltningsstrategier” har genomförts åt Nordiska Ministerrådet på basis av en inbjudan från Arbetsgruppen för nordiskt miljö- och fiskerisamarbete (MiFi).Den övergripande målsättningen med projektet har varit att finna metoder som kan minska tillförseln av fast avfall/affald från nordiska fiskefartyg/fiskefartøy/fiskeskibe till havet samt att finna praktiska och effektiva metoder och lösningar för att samla in, lagra, ta emot och behandla fast avfall från fiskefartyg. Syftet med projektet har varit att analysera och beskriva ett antal problemställningar om mängder och typer av fast avfall som genereras av fiskefartyg, attityder och beteenden (vad och varför) som leder till att avfall dumpas, samt vilka tekniska, ekonomiska och juridiska förutsättningar som antingen hindrar eller främjar en miljöanpassad hantering av fast avfall från fiskefartyg. På grundval av detta och de slutsatser som kan dras, ges förslag och rekommendationer om praktiska lösningar för hantering av fast avfall från fiskefartyg, i syfte att medverka till att förvaltningsgrunden för de nordiska länderna på detta område kan bli bättre och mer likartad.

Swedish

.

Slutsatser och förslag till åtgärder

Fiskesektorn och ländernas fiskeflottor är mycket olika i de nordiska länderna. Skillnaderna är mycket stora både i fråga om antal fiskefartyg, fördelningen mellan stora och små fartyg samt totala fångster. Även begreppet "fiskehamn" betyder olika saker i länderna vad gäller antal fartyg som anlöper och storleken på dessa fartyg. Dessa stora skillnader har betydelse när man diskuterar åtgärder för att förbättra hanteringen av fast avfall från fiskefartyg i nordiska hamnar. Det som är nödvändigt och rimligt i de stora fiskehamnarna, som tar emot tusentals stora fiskefartyg varje år (fartyg som ligger ute i veckor), kan inte rimligtvis krävas av en liten hamn som tar emot kanske 20 fartyg om året och enbart sådana fartyg som går på dagsturer i kustnära fiske.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error