1887

Evaluering av Småsamfundsgruppens arbete

En nordisk workshop i Hafnarfjordur 25–26 oktober 2007

image of Evaluering av Småsamfundsgruppens arbete

Småsamfundsgruppen är den grupp i Nordiska Ministerrådets regi som arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor med en särskild relevans för småsamfund i Norden. Gruppens nuvarande mandat löper ut i slutet av år 2008. För att skapa en bas för beslut om gruppens framtida arbete inbjöd gruppen till en intern workshop i Hafnarfjordur på Island den 25-26 oktober 2007. Syftet var att gå igenom och diskutera gruppens arbete under de sista åren och utarbeta rekommendationer och förslag för det framtida arbetet, härunder också förslag till den pågående revidering av Det Nordiska Miljöhandlingsprogrammet och Den Nordiska strategin för hållbar utveckling (BU-strategin). Deltagare i workshopen kom från de områden som varit mest aktiva i gruppens arbete, d.v.s. Island, Färöarna, Åland och Nord-Norge. Även Nordkalottrådet var representerat. Denna rapport innehåller ett underlag för workshopen i Hafnarfjordur, samt en sammanfattning av workshopens resultat.

English

.

Bakgrund (in Swedish)

Nordiska ministerrådet (NMR) bildades 1971 och är de nordiska regeringarnas samarbetsorgan. Trots namnet består rådet inte bara av ett utan 11 olika ministerråd, härunder tio fackministerråd samt samarbetsministerrådet (MR-SAM). Ett av de tio fackministerråden är Nordiska Ministerrådet för miljöfrågor (MR-M).

English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error