1887

Evaluation of the Baltic Sea Region Testing Ground Facility

image of Evaluation of the Baltic Sea Region Testing Ground Facility

This report carries out an evaluation of the activities and functioning of the Baltic Sea Region Testing Ground Facility (TGF). The assignment consists of three tasks: the evaluation of the operations of the TGF, interviews with key stakeholders, and conclusions on the current functioning and results of the TGF and recommendations for further development. The operations and results of TGF were evaluated against TGF's internal policies as well as against external circumstances, the international regulatory framework and the carbon markets have experienced significant changes since the implementation of the TGF.

English

.

Swedish summary

Nordiska ministerrådet har utsett GreenStream Network Ab att utvärdera Östersjöregionens Testing Ground Facility (TGF). Uppdraget består av tre delar, (1) utvärdering av verksamheten, (2) intervju av nyckelinvesterare, (3) slutsatser av nuvarande funktion och uppnådda resultat, samt rekommendationer för att förbättra verksamheten. TGF:s verksamhet och resultat har utvärderats mot TGF:s interna faktorer samt mot ett antal externa faktorer, bl.a. mot det framväxande internationella regelverket för utsläppshandelsmarknaden, som genomgått stora förändringar sedan TGF startade.

English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error