1887

En rikere framtid

13 konvensjoner om natur og kulturmiljø

image of En rikere framtid

De nordiske landene har en lang tradisjon for å delta i det internasjonale samarbeidet om å bevare verdens natur- og kulturarv. I forbindelse med dette samarbeidet er konvensjoner et viktig redskap. I heftet presenteres 13 av de viktigste konvensjonene som i for-skjellig omfang berører de nordiske landene - og som de nordiske landene har vært med på å utarbeide. Disse er: - Biomangfoldkonvensjonen - CITES-konvensjonen, - Ramsarkonvensjonen, - Bernkonvensjonen, - Bonnkonvensjonen, - Hvalfangstkonvensjonen, - Helsingforskonvensjonen, - OSPAR-konvensjonen, - Verdensarvkonvensjonen, - Landskapskonvensjonen, - Granadakonvensjonen, - Maltakonvensjonen og - Århuskonvensjonen. Den historiske bakgrunnen for konvensjonene blir beskrevet, likeså de viktigste bestemmelsene og hva disse innebærer for de enkelte nordiske landene. Heftet inneholder også opplysninger om hvilke nordiske land som har sluttet seg til de enkelte konvensjonene, og hvor man kan få ytterligere opplysninger. Målgruppen er politikere, embedsmenn, forvaltere, undervisere, interesseorganisasjoner og andre som har interesse for natur- og kulturarv.

Norwegian

.

Granadakonvensjonen

Europas arkitekturarv er enestående rik og variert. Arkitekturen kan vise bilder av Europas fortid og nåtid. Dette er en del av vår felles historie og identitet, og et viktig grunnlag for opplevelse og livskvalitet.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error