1887

En rikare framtid

13 konventioner om natur- och kulturmiljö

image of En rikare framtid

De nordiska länderna har en lång tradition när det gäller att delta i det internationella samarbetet för att bevara världens natur- och kulturarv. I det samarbetet är konventioner ett viktigt redskap. I häftet presenteras 13 av de viktigaste konventioner som i olika omfattning berör de nordiska länderna - och som de nordiska länderna i många fall har varit med om att utarbeta. Det handlar om - Biodiversitetskonventionen, - CITES-konventionen, - Ramsarkonventionen, - Bernkonventionen, - Bonnkonventionen, - Valfångstkonventionen, - Helsingforskonventionen, - OSPAR-konventionen, - Världsarvskonventionen, - Landskapskonventionen, - Granadakonventionen, - Maltakonventionen och - Århuskonventionen. Häftet innehåller en kortfattad beskrivning av den historiska bakgrunden till konventionerna och en genomgång av de viktigaste bestämmelserna och deras betydelse för de olika nordiska länderna. Häftet innehåller också en översikt över vilka nordiska länder som har anslutit sig till de enskilda konventionerna och var man kan få ytterligare upplysningar. Målgruppen är politiker, tjänstemän, förvaltare, lärare, intresseorganisationer och alla som är intresserade av natur- och kulturarvet.

Swedish

.

OSPAR-konventionen

OSPAR-konventionen handlar om att skydda Nordostatlanten, bland annat Kattegat och Nordsjön. Konventionen upptar Pariskonventionen och Oslokonventionen, som gäller förorening från landbaserade källor och dumpning från fartyg och flyg. Länderna kring Nordostatlanten ansåg inte att de båda äldre konventionerna skyddade havet tillräckligt mot alla föroreningskällor. År 1992 beslutade man därför att anta den nya konventionen som omfattar alla mänskliga aktiviteter som bidrar till att förorena Nordostatlanten.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error