1887

En rikare framtid

13 konventioner om natur- och kulturmiljö

image of En rikare framtid

De nordiska länderna har en lång tradition när det gäller att delta i det internationella samarbetet för att bevara världens natur- och kulturarv. I det samarbetet är konventioner ett viktigt redskap. I häftet presenteras 13 av de viktigaste konventioner som i olika omfattning berör de nordiska länderna - och som de nordiska länderna i många fall har varit med om att utarbeta. Det handlar om - Biodiversitetskonventionen, - CITES-konventionen, - Ramsarkonventionen, - Bernkonventionen, - Bonnkonventionen, - Valfångstkonventionen, - Helsingforskonventionen, - OSPAR-konventionen, - Världsarvskonventionen, - Landskapskonventionen, - Granadakonventionen, - Maltakonventionen och - Århuskonventionen. Häftet innehåller en kortfattad beskrivning av den historiska bakgrunden till konventionerna och en genomgång av de viktigaste bestämmelserna och deras betydelse för de olika nordiska länderna. Häftet innehåller också en översikt över vilka nordiska länder som har anslutit sig till de enskilda konventionerna och var man kan få ytterligare upplysningar. Målgruppen är politiker, tjänstemän, förvaltare, lärare, intresseorganisationer och alla som är intresserade av natur- och kulturarvet.

Swedish

.

Maltakonventionen

Maltakonventionen antogs i Maltas huvudstad Valletta 1992. Konventionen antogs eftersom man ansåg att det var nödvändigt med en mer målinriktad insats för att säkra det arkeologiska kulturarvet. Till kulturarvet räknas konstruktioner, byggnader, landskap och föremål som är rester efter tidigare epoker och som uttrycker människans historia och identitet.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error